Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyen Herakletios’un zamanından, yani M.Ö. 535-475 yıllarından bugüne değişmeden kalan çok bir şeyin olmadığı açıktır. Yasal mevzuatlara, kurum kültürüne ve uygulama standartlarına göre ihtiyaç olarak belirlenecek her değişiklik SOLUSSO ile birlikte kapsam, zaman ve maliyet süzgecinden geçirilir. Projeler sonrası kullanıcı desteği, sistem desteği ve süregelen taleplerin karşılanması gibi hizmetler çalışma ofisinizde ya da uzaktan, eğitimli ve tecrübeli insan kaynağı ile uygulama standartlarına uygun olarak verilmektedir.